Мария Цвяткова – младата лекарка, която Троян ще очаква

Мария Цвяткова – младата лекарка, която Троян ще очаква

Новини 0 мнения 453

Много бързо започна своята работа „Общинският фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян“: вече имаме и първи стипендиант.

През юли Общинският съвет гласува да се създаде фонд, който да подпомогне решаването на проблема, свързан с недостиг на специализирани кадри в сектор „Здравеопазване“ в града и общината. Прие се и Правилник за организацията и реда на работа на Фонда, чиято дейност да се извършва от петчленна комисия в състав: двама общински съветници, избрани от Общински съвет Троян, управителите на МБАЛ „Д-р Георги Стоев-Шварц“ (Троян) и Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести (Троян) и един представител на общинската администрация, определен от кмета на общината.

Главната задача на Фонда е да се подпомагат студенти, които се обучават за лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, от каквито остро се нуждаят болниците в Троян. Едно от условията за получаване на финансовото подпомагане е студентите да са сключили предварителен или трудов договор с лечебно заведение със седалище в община Троян.

Средствата се осигуряват от бюджета на Община Троян, но могат да се допълват с дарителски акции и участия в проекти.

През септември кметът на общината г-жа Донка Михайлова предложи 2000 лева за стартирането на работата на фонда.

И ето, само 4 месеца след стартирането на този великолепен проект на нашата община, вече имаме и първият стипендиант.

Това е Мария Цвяткова, която тази година завърши с отличие и медал троянското СУ „Васил Левски“ и чиято кандидатура беше единодушно подкрепена от общинските съветници.

Успех, Мария!

 

С пълния текст на Правилника на „Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян“ можете да се запознаете тука:

pravilnik

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top