ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с вота на недоверие, гласуван на председателя на Общинския съвет Николай Тодоров

ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с вота на недоверие, гласуван на председателя на Общинския съвет Николай Тодоров

Новини 0 мнения 271

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от името на групата общински съветници на БСП в ОбС-Троян

Уважаеми колеги общински съветници и гости,

Уважаеми съграждани,

За пореден път в рамките на този Общински съвет на групата общински съветници от БСП се налага да излиза с политическа декларация. Тя е породена от поредния опит на групата общински съветници от ПП „ГЕРБ“ и нейния председател – г-н Марин Радевски – да налага силово решение в ОбС-Троян. Този път за „вот на недоверие“ на Председателя на ОбС – г-н Николай Тодоров, който по същия начин – силово, със задкулисни договорки, недемократично и в нарушение на Правилника на ОбС-Троян – бе избран преди две години.

Нека припомним само някои от фактите, за  които в предходните декларации изразихме нашето дълбоко безпокойство и възмущение:

  • Недемократичният и в нарушение на нашия правилник избор на Председател на ОбС в началото на мандата;
  • Опитът за подмяна на вота на избирателите чрез нарушаване съотношението между политическите сили, представени в ОбС, при избора на председатели на постоянни комисии (при еднакъв брой общински съветници от БСП и от ГЕРБ-съответно по 10) – ГЕРБ оглави 3 ПК, а БСП – само 1;
  • Налагането, отново силово и с „показване на мускули“, на промените в Наредбата  за реда за упражняване правата на община Троян в търговските дружества с общинско участие, които промени непрекъснато създават трудно решими казуси,  затормозяват работата с общинските дружества, размиват отговорността и генерират излишно и никому ненужно напрежение;
  • Свидетели сме постоянно на опити за демонстриране на сила и на желание за доминиране от страна на ПП „ГЕРБ“ при избора на представители на ОбС в различни комисии-особено фрапиращ беше случаят от предходното заседание на ОбС за определяне  на общинските съветници, които да влязат в комисията за избор на управител на „Общински пазари“. В този избор БСП категорично отказа да  участва и оттегли предложената преди това кандидатура на инж. Хаджийски.

Уважаеми колеги общински съветници,

От самото начало на формирането на този ОбС БСП е отстоявала своята последователна и принципна позиция за спазване на върховенството на закона, като е провеждала политика на протегната ръка, на търсенето на консенсус при вземане на важните за Троян решения. Намираме за неуместен начина, по който на няколко пъти силово се налагаха определени решения, резултат от задкулисни политически договорки между партиите в център-дясно. Считаме, че това не е полезно нито за работата на ОбС, нито за гражданите на Троян и общината и за онова, което те очакват от нас. Още веднъж изразяваме дълбокото си безпокойство от налагането на такъв порочен политически модел на управление, който руши устоите на демократичността.

Уважаеми общински съветници от център – дясно,

Председателят на Общински съвет – Троян си е ваш избор. Отговорността за неговата работа– също. Ние не сме участвали в неговия избор. Затова и сега няма да участваме  в гласуването на предложения  „вот на недоверие“, защото считаме, че това е поредния фарс, организиран от групата общински съветници от ПП“ГЕРБ“ и лично от неговия председател – г-н Марин Радевски,  навярно  воден от нестихващото си желание да държи в подчинение, послушание  и  зависимост мнозинството в ОбС-Троян.

Ние, общинските съветници от групата на БСП, категорично се противопоставяме на такова поведение, защото то формира нездрава политическа среда, която убива демократичните традиции на Троян и обезсмисля усилията на много общински съветници, работили всеотдайно за нормализирането на политическия живот след бурните и остро конфронтационни години от началото на прехода.

Настояваме за спазване на върховенството на закона и за почтеност в политиката, която да се ръководи единствено и само от интересите на  гражданите на община Троян!

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top