Екологичното хранене на децата – без алтернатива

Екологичното хранене на децата – без алтернатива

Новини 0 мнения 104

Днес кметът на община Троян г-жа Донка Михайлова подписа споразумение с община Моан Сарту (Франция) за съвместна реализация на проект по програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III.

Проектът цели да се насърчи екологосъобразното хранене, включително и чрез нормативна регулация, за приемане на определени мерки в това отношение. Община Троян ще почерпи от опита на община Моан-Сарту (Франция) при осигуряване на биопродукти за децата в детските и учебните заведения на територията ѝ. Община Троян има възможности и дадености за това, но е нужен механизъм за прилагането на този иновативен подход.

Първата фаза на проекта (Bio-Canteens – Developing sustainable school meals, an integrated agri-food approach health and environment) стартира на 4 април 2018 г. с одобрението на проекта и ще продължи до 4 октомври 2018 г. Водеща страна е френският град Моан-Сарту, партньори са Троян и италианският град Росиняно – Маритимо.

Кметът Михайлова споделя: „Продължавам да мисля, че екологичното хранене на децата няма алтернатива. Вярвам, че този проект ще спомогне за едно по-добро хранене на нашите, троянски деца, както и за промяна в мисленето по тази тема“.

Г-жа Михайлова специално благодари на фирма „Техра“, която представи своите модерни технологии за производството на над 100 биопродукти.

УРБАКТ ІІІ 2014-2020 е една от програмите на Европейския съюз за сътрудничество, целяща обмяната на опит и познания между Европейските местни власти (градове) в сферата на устойчивото интегрирано градско развитие. В рамките на специфични градски мрежи партньорите съвместно разработват решения на основни градски проблеми, като интегрират икономически, социални и екологични решения, като по този начин се повишава ефективността на регионалната политика.

УРБАКТ е преди всичко програма за изграждане на капацитет за прилагане, създаване и изпълнение на политики и изграждане и трансфер на познания.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top