10 875 лв. дарения са събрани за паметен знак на акад. Ангел Балевски. Продължава дарителската кампания за набиране на средства

10 875 лв. дарения са събрани за паметен знак на акад. Ангел Балевски. Продължава дарителската кампания за набиране на средства

Новини 0 мнения 380

Троян има много личности, оставили следа в развитието и историята на града, с които можем да се гордеем. Но като че ли акад. Ангел Балевски в някаква степен е забравен. През месец март Инициативен комитет за поставяне на паметен знак на акад. Ангел Балевски в Троян обяви дарителска сметка за набиране на средства за реализиране на своята идея. Голямата цел е в Троян да има паметен знак на академика, който да остане за поколенията и да напомня за неговия принос към науката, към България.

До този момент по дарителската сметка са постъпили 10 875 лв. Инициативният комитет изказва своята дълбока благодарност на дарителите, сред които: Божидар Радойчевски, Васил Радойчевски, „Викис хидравликс“ ООД (Васил Сираков), „ГТМ – А. Балевски Холдинг“ АД – София (Красимир Дачев), Ивайло Адърски, „Илинден“ ЕООД-Плевен (Ваньо Петров), Калин Адърски, „Калинел“ ЕООД (Марин Радевски), Кооперация „Троянска популярна банка“ – Троян (Иван Христов), Марин Миховски, Найден Стаевски, Николай Марковски, Пенчо Адърски, Сашка Яшева, Стефан Сотиров, Тодорина Йончева, Хари Велев, Христофор Стаевски.

Инициативният комитет е благодарен и на хората, допринесли с труда си за реализиране на идеята: Детелин Андреев – безвъзмездно геодезическо заснемане на мястото на паметния знак; арх. Пенко Терзиев – безвъзмездно изработване на архитектурен проект на паметния знак.

Инициативният комитет смята 150-та годишнина от обявяването на Троян за град, за най-подходящият момент за припомняне ролята на академика в българския културен и научен живот.

Набирането на средства продължава, като всеки, който има възможност и желание, може да се включи:

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА в Инвестбанк АД:

BIC IORTBGSF

IBAN BG91IORT80485089447300

Име на сметката/клиента: ИК ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАМЕТЕН ЗНАК НА АКА

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top