Писатели от Троян

Писатели от Троян

Антология, Новини, Писатели от Троян 0 мнения 264

I. Предговор

През 1942 г. младият троянец Георги Стоев подготвя една малка, но амбициозна книжка – антология със знакови произведения на троянски творци: поети, писатели, учени. Посвещава я на основателите на читалище „Наука“, Троян по случай неговия 50-годишен юбилей и на читалищните дейци. Включени са 23-ма автори, много от които – днес позабравени. Скиците са изработени от художника Бочо Донев, а корицата – от д-р Васил Главлешки. Няколко седмици след като книгата излиза, Найден Шейтанов публикува възторжена рецензия за книгата вестник „Литературен глас“ (брой 551, 15.IV.1942 г.).

В няколко публикации ще представим на нашите читатели тези троянски писатели. Започваме с предговора на Георги Стоев, в която авторът споделя кой е източникът на неговото вдъхновение:

Предговор

Във всеки кът на страната ни в миналото, както и сега, има хора, които са дали по нещичко в общата наша книжнина и които работят и творят за издигане на културата ни.

За тях се говори и пише твърде малко или говори се от такива, които хулят имената им и опорочават благородното им дело.

Троян е известен със своето доста бурно политическо минало и със своя стопански напредък в последно време. Но за културните прояви на града ни, както и за подобни прояви на други градове, ние се учим обикновено по някое юбилейно празненство – на читалище, на отделни лица или на друга някоя просветна организация. А за индивидуалните прояви в областта на духа, както за нашия град, така и за други градове, въобще малко се знае.

Поставих си за задача да дам кратки биографични бележки и характеристики на всички ония наши съграждани, които са боравили с перо в областта на литературата и науката, като смятам, че и те са допринесли за издигане на общия духовен уровен на страната ни.

Антологията „Писатели от Троян“ ще ни даде почти завършена представа за онова, с което троянските писатели са обогатили съкровищницата на българската мисъл. Същевременно тя ще служи като документ за културния уровен на града ни и за ролята му в общата ни културна история.

Поместените произведения характеризуват поривите на троянските писатели и вълненията на нашия народ от десетилетия насам.

В антологията участват всички троянци, които са се занимавали с научна и литературна дейност и които са издали литературно-научни трудове. Могат да бъдат включени обаче още наши съграждани, които са се отличили с културни прояви: стари учители, начеващи и непроявили се достатъчно пишещи младежи, както и културни труженици родени другаде, а работили в Троян.

Освен това редица наши съграждани са се проявили като автори: проф. Ив. С Марковски – в областта на религията; д р М. Шипковенски – по стопански въпроси; М. Т. Думанов и Н. Памукчиев като журналисти; Г. Семерджиев, М. Хр. Попов, Ст. Цоневски, Ив. Шошков, М. Салийски и др. в областта на литературата и науката, участвали със свои творби в редица наши вестници и списания.

В нас подобна литературно-научна антология излиза за пръв път.

Естествено, тая книга ще представя по-голям интерес за троянци и техните съграждани, пръснати на много места из страната ни, отколкото за чужди на града ни хора. Но макар и с местно значение, без претенции да е посочила на обществото някакви гении, тя остава като паметник на всички братя по перо, защото достойно е за един град да има и синове, които живеят с по-висши духовни интереси.

За издаването на антологията получих подкрепа от Троянската популярна банка и читалището, на които отправям моята голяма благодарност.

Г. С.

Книгата е преиздадена през 2019 г. от издателство „АЛЯ“ с пълното финансиране на община Троян.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top