Ръка за възрастните хора

Ръка за възрастните хора

Местни избори 2019, Новини 0 мнения 113

А защото това е морално.

Това са уязвими, бедни, застрашени от социално изключване хора. Хора, за които е сложно да си осигурят насъщния, които са самотни, които не са в състояние да се справят с трудностите.

Важно  е да пишем за възрастните хора. И не   защото общината, както и цяла (поне Северна) България  са със силно застаряващо население, което просто преобладава. И не   защото в предизборна кампания каквото и да кажеш се обръща срещу теб („абе защо говорите само за старците, а не мислите за младите“ – цитат по спомен от социалните мрежи).

За Донка Михайлова не е нужна „предизборна ситуация“, за да посети Клуба на пенсионера на Троян. С мъдростта и опита, но и с проблемите и потребностите ни очакват възрастните хора. При последната среща обаче сред гостите беше и главният редактор на вестник „Пенсионер“ Петьо Дафинкичев, който специално дойде да отрази срещата с г-жа Михайлова като кандидат за кмет на общината и с общински съветници Васил Гадевски и Васил Радойчевски.

Нужен ни е Закон за възрастните хора. Днес дейността на Клубовете на пенсионера в общините зависи изцяло от добронамереността на кмета!“ – с това послание започна разговора в Клуба на пенсионер Петьо Дафинкичев.

Именно добронамереността на троянския кмет, подкрепян винаги от общинските съветници на „БСП за България“, е важна за пенсионерските клубове в общината, най-вече в селата. Г-жа Михайлова подчерта:

Троян е добро изключение в страната. Клубове  на пенсионера има в 20 населени места. Навсякъде са осигурени щатна бройка  (на цял или половин щат), отопление, текущо поддържане на сградите“.

Много ценна за възрастните хора е подкрепата на Домашния социален патронаж от общината. Казано с по-простички думи – от общинския бюджет се доплаща, за бъде храната по-достъпна. В резултат именно на планомерната общинска политика чувствително се увеличи   броят на хората, които се хранят в социалния патронаж, като в края на мандата те достигат до 240 души. И този брой постоянно расте! Неслучайно в „Платформа за Троян“, която всъщност е визията на г-жа Михайлова за следващия 4-годишен период,  е предвидено в рамките на новия мандат да се поемат поне 50% от стойността.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top