Община Троян – една от най-социалните общини в България

Община Троян – една от най-социалните общини в България

Местни избори 2019, Новини 0 мнения 471

„Вече 8 години заедно с вас като партньори променяме жизнената среда в Троян и, мисля, направихме живота на стотици хора по-добър!“ – с тези думи Донка Михайлова, кмет на Троян и кандидат за кмет за следващия мандат на местната власт, поздрави участниците в срещата, посветена на развитието на социалните услуги в община Троян.

Няколко са акцентите, които наистина промениха живота на общината за изтеклите два мандата на Донка Михайлова.

Домът за стари хора в Добродан се превърна в основа на цял комплекс от социални услуги – успешно изпълняват своите задачи Домашният социален патронаж и особено дълго чаканата услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция.

В рамките на успешно реализиран проект бе изграден Център за обществена подкрепа гр. Троян с 30 места.

Сред публиката бяха близките на деца с различни проблеми, които с нетърпение чакат да завърши изграждането на  Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на територията на община Троян.

Като център  на социалната работа през следващия мандат ще се утвърди „новата поликлиника“: сградата на изоставената десетилетия новострояща се сграда  на поликлиника, за която вече е намерено решение. Чрез поетапно изграждане на   нови услуги с различни партньори ще се събере екип от широк спектър социални и здравни специалисти, които да осигурят  подкрепа на хората в нужда, на хората в неравностойно положение. Първите услуги са ясни и по тяхното реализиране се работи. Това са Центърът за хора с множество увреждания и Центърът за хора с умствена изостаналост. Именно тези социални услуги рязко ще повишат качеството на живот както на своите потребители, така и на техните семейства.

С много топлина и благодарност самите гости – много от тях потребители на социални услуги или получили различна помощ – говориха за постигнатото, което отдавна се е превърнало в емблема на самата община:

– топлата храна на социалния патронаж, която ще се надгради с медицинска услуга в домодете на самите хора;

– 25-те Клуба на пенсионера, изцяло финансирани (със заплата на заетите в тях лица и с плащане на режийните);

– общинските солидарни фондове;

– поемане на част от такси са услуги…

А през следващия мандат Общината ще се ангажира с решаването на някои транспортни проблеми – паркирането пред Клупа на инвалидите; осигуряване на необходим транспорт на хора с увреждания; увеличаване на специалните паркоместа. Ще се търсят възможности за изграждане на социални предприятия, в която чрез труда си хората с увреждания да се чувстват независими и удовлетворени.

Но направеното е видимо и е много. Накратко то бе обобщено от председателката на Клуба на инвалида Йонета Радоевска:

„Няма община в България, в която да се прави толкова много за хората в неравностойно положение. Няма друга община, в която непрекъснато да се търсят допълнителни източници на финансиране, да се помага и на деца, и на възрастни! Благодарим ви и продължавайте все така!“

Срещата се проведе в зала на „Форум“ на  троянското читалище „Наука“, а че стореното е много хората с увреждания видяха още на входа:  въпреки че, знаем, залата е на втория етаж, инсталираната при ремонта на сградата платформа прави най-важната културна институция на града достъпна за всеки. Участници бяха представители на клубовете за хора с увреждания, потребители на социални услуги, както и много жители, които се вълнуват от подкрепата, която общината оказва на своите затруднени граждани.

Заедно с Донка Михайлова в дискусията се включиха  и кандидатите за общински съветници от листата на БСП за България“ – Ангел Ангелов, Васил Гадевски, Елена Ройнева, Камен Спасовски, Младен Богдански, Петко Петков, Розалина Русенова, Росен Веселинов, Христина Петрова. Част от тези кандидати и в момента са част от екипа на Михайлова (като заместник-кметове и общински съветници) и допълниха и уточниха информацията, отговориха на въпроси, ангажираха се с бъдещи управленски решения.

Снимки: Васил Радойчевски, Руслана Попсавова

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top