Да подкрепим един млад кмет в Черни Осъм

Да подкрепим един млад кмет в Черни Осъм

Местни избори 2019, Новини, Общински съветници 0 мнения 807

С „Платформа за Троян“, предизборната програма на кандидата за трети кметски мандат Донка Михайлова, се запознаха жителите на Черни Осъм.

Какво е необходимо на селото и на цялата община; къде трябва да се поставят акценти, за да продължи успешната работа на сегашното общинско ръководство; кое не търпи отлагане и кое трябва първо да се обсъди… Много бяха въпросите на домакините по време на срещата с Донка Михайлова и кандидатите за общински съветници Ангел Ангелов, Васил Гадевски, Васил Радойчевски, Владимир Хаджийски, Владислав Кардашимов, Камен Спасовски, Николай Малчев и Цветомир Цветков, която се проведе на 11 октомври.

За планинското село е важно снегопочистването, за да не се прекъсне връзката с общинския център. Спешно е и да се помисли за нов агрегат за помпите за вода, за да не спира водоснабдяването; да се ремонтират някои улици; да се направи реконструкция на уникалния Природонаучен музей. А какво ще става занапред с училището? С детската градина?

На много от въпросите отговори Христиана Димитрова – един млад амбициозен човек, решил да промени своето село. Според Христиана няколко са неотложните задачи, с които е потребно да се справи един нов управленски мандат:

Реконструкция на уличната мрежа. Много улици имат нужда от пълен и частичен ремонт. И тъй като средствата никога не достигат, планът за ремонт трябва да се направи след общоселско обсъждане и с активното участие на Кметския съвет.

Подмяна на уличното осветление като част от общия план за подмяна на уличното осветление на общината с ново, ергономично и осигуряващо по-добра осветеност.

Ремонт и реконструкция на сградата на читалището.

– Дострояване на новата сграда на Природонаучния музей.

Разширяване на културния календар на селото и пълноценното включване в културния живот на общината.

– Превръщане на отбивката до Теления мост в място за отдих.

– Системно поддържане на гробищния парк.

– Редовно и навременно снегопочистване.

– Поставяне на охранителни видеокамери на входа на селото.

– Изграждане на нова детска площадка.

Г-жа Михайлова подкрепи идеите на Христиана Димитрова, като изрично подчерта, че всяко предложение е обмислено внимателно, осигурено е финансиране, разчетен е конкретният план за действие по изпълнението му. Защото –

заедно успяваме!

Успех!

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top