Ще търсим по-високо развитие, доходност и контрол от стопанисването на горите

Ще търсим по-високо развитие, доходност и контрол от стопанисването на горите

Местни избори 2019, Новини 0 мнения 97

Един млад, много полезен за общината и необходим за работата на бъдещия Общински съвет е младият инженер-лесовъд Младен Богдански.

Завършил е СУ „Васил Левски“ – Троян, а бакалавърска степен – в Лесотехническия университет – София (специалност „Горско стопанство“). Магистратурата му допълва и разширява знанията му – тя е по „Ловно стопанство“. А любовта към родния край и проблемите на неговата природа определиха и темата на докторантурата, която предстои да защити – „За буковите гори в Централна Стара планина“…

Резонният въпрос – „С какво инж. Богдански ще бъде полезен за община Троян?“ – отприщи много размисли, препоръки, планове.

И в момента една от ценните инициативи на община Троян беше създаването на общинското звено „Земеделие и гори“ – в резултат от неговата работа приходите на общината от стопанисването на собствените ѝ гори се се увеличили 5 пъти. Но за правилното устойчиво стопанисване на общинските гори ще е необходим професионализмът на държавното лесничейство.

Ще търсим по-високо развитие, доходност и контрол от стопанисването на горите.

В своята „Платформа за Троян“ кандидат-кметът Михайлова отбелязва развитието на спорта като свой личен приоритет. Каква е личната кауза на Николай Миховски – многократен шампион по ски и биатлон?

Естествено е, че за мене спортът е лична кауза. Ще подкрепям всяка спортна инициатива в общината. Всеки спортен клуб на територията на общината трябва да продължи да получава подкрепа.

Заедно успяваме!

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top