Розалина Русенова – член на ръководството на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към  НСОРБ

Розалина Русенова – член на ръководството на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към НСОРБ

Новини, Общински съветници 0 мнения 220

На първото си заседание  Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), избра свое ръководство, част от което е и заместник-кметът на община Троян Розалина Русенова.

Изборът е знак за признание както на личните качества на г-жа Русенова, но и на успешната работа на община Троян.

Напомняме, че кметът на нашата община Донка Михайлова е заместник-председател на УС на НСОРБ и активно участва в работата на Сдружението.

За председател на Постоянната комисия бе избрана Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна, а за заместник-председател – Иванка Сотирова, заместник-кмет на община Стара Загора.

Членове на ръководството са още заместник-кметовете на Столична община Тодор Чобанов и на община Бургас  Диана Саватева, както и директорите на  дирекции в общините Велико Търново (Пенка Игнатова) и Монтана (Александър Герасимов).

През новия мандат пред Комисията стоят сериозни задачи: финансирането на сфери от образованието и спорта в условията на пандемия; дейността на общините като сериозен работодател и пр.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top