За бъдещето на Черни Осъм

За бъдещето на Черни Осъм

Новини, Общински съветници, парламентарни избори, парламентарни избори 2021 0 мнения 190

Не стигна времето на две дами, кандидатки за народни представители от 11 Многомандатен избирателен район, да се нарадват на изумителния музей в Черни Осъм, но и да чуят за задачите, които имат да решават институциите в селото.

Природонаучният музей в Черни Осъм наистина е космос. Потъваш в залите му, потъваш в магията на Централен Балкан – не ти се излиза.

д-р Валентина Александрова – успех!

В това се убеди Ирена Анастасова, водач на листата на Българската социалистическа партия в 11 МИР (Ловеч). А троянката д-р Валентина Александрова, депутат в 44 Обикновено народно събрание, познава добре Черни Осъм, неговите забележителности и неговите хора.

Природонаучният музей беше част от първата обиколка на Ирена Анастасова и д-р Валентина Александрова из община Троян, начало на тяхната предизборна кампания. В разговора с музейните специалисти се включиха и двама общински съветници от БСП – Елена Ройнева и Васил Радойчевски.

Едва ли за троянци музеят има нужда от представяне. Но проблемите, които трябва да се решат, остават някак скрити.

На срещата на г-жа Анастасова и д-р Александрова с музейните работници беше обсъдено разширението на Природонаучен музей – с. Черни Осъм и новата сграда, чийто строеж започва през далечната 1986 и не е завършена до сега. Архитектурата на новата сграда е актуална и към наши дни. Изградени са 4 нива, като е предвидено покривът да осигурява дневна светлина за цялото експозиционно пространство, без да се допуска пряко осветяване на витрините.

След направеното конструктивно обследване през 2020 г. беше установено, че годините не са увредили конструкцията на строежа. Архитект и на двете сгради на музея е Андрей Петрушев. През далечната 1970 г. той печели конкурс за проекта за изграждането на Природонаучния музей, а 16 години по-късно се заема и с разширението му. Още тогава в обяснителна записка за експозицията на новата сграда той пише:

„Предвидено е музеят да се превърне в база за научна и методическа квалификация на преподавателите по биология и Научен център за изучаване на екосистемите на Средна Стара планина“.

Няколко години по късно, през 1990 г., Общинският народен съвет – Троян пише до Комитета по култура:

„Със завършването на новото строителство ще бъде направена реорганизация на експозицията, в която ще бъдат представени 96 съвременни теми като: „Човекът и природата“, „Живата красота на Средна Стара планина“, „Богатството на биосферния резерват Стенето“ и др.“

Следвайки първоначалния замисъл, разширението на музея се насочва към представяне на богатствата на Биосферен парк „Централен Балкан“, част от който е биосферният резерват „Стенето“ (от юли 2017). Според резолюция на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО буковите гори на резервата „Стенето“ са обявени за част от европейския сериен обект на световното наследство – „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

Разширението на музея е чакало дълго своето завършване и е устояло на времето, на кризите, на преходите. Днес повече от всякога нашето общество осъзнава колко е важна връзката между човека и природата, особено тук, близо до планината. Новата сграда на музея може да се превърне в този модерно оборудван научно-образователен център, където всеки посетител да се докосне до знанието за природата, а учениците да намерят това, което не може да се побере в кабинета по биология или не всяко училище може да си позволи.

За лятото на 2021 г. Природонаучният музей, съвместно с Националното училище за планински водачи в с. Черни Осъм, ще предлагат образователни турове за групи по маркирани маршрути в района на селото, стена за катерене, въжен тролей и учебен маршрут за ориентиране. Завършващите ученици ще могат да практикуват своята професия като стажанти и да научат повече за работата с туристите.

Така неусетно двете гостенки, всъщност несъмнено бъдещите защитнички на каузата на Музея, навлязоха в още един проблем, който любезните домакини приемат за свой – сертифицирането на уменията на възпитаниците на училището за планински водачи, което дели не само двора, но и мечтите на музейните работници.

Според чл. 147 от Закона за туризма „Лицата, придобили правоспособност за упражняване на професиите по чл. 146, ал. 1 (планински водач, екскурзовод) подават заявление-декларация по образец до министъра на туризма за вписване в Националния туристически регистър (НТР), чрез явяване на изпит.

Учениците, завършили Училището за планински водачи, се явяват на държавен зрелостен изпит по теория и практика за ПКС III степен. След успешно издържан изпит получават Свидетелство за ПК. Защо е необходимо още веднъж да се явяват на такъв изпит за вписване в НТР?

Към кого трябва да се отнесе този проблем? Къде се е загубила връзката и най-важното: Какво трябва да се направи, за да се поправи ситуацията?

Впечатления отнесоха гостите, но своите обещания за помощ и подкрепа оставиха в музея. Вярваме, че там, в Парламента, те ще защитават каузата на две уникални троянски съкровища – Природонаучния музей и Училището за планински водачи. Подкрепа на местно ниво ще окаже и групата общински съветници от БСП – Троян.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top