Едно впечатляващо предприятие

Едно впечатляващо предприятие

Новини, парламентарни избори 2021 0 мнения 295

Днес д-р Валентина Александрова посети едно малко, но много впечатляващо предприятие.

Ако кажем, че кандидатът за народен представител в 45 ОНС от Българската социалистическа партия посети малко предприятие, чийто собственик е общински съветник от групата на БСП, веднага ще се появят дребни ухапвания – ами те социалистическите кандидати си посещават предприятия „на техни хора“.

Всъщност д-р Александрова, която вече имаше един успешен мандат в предишното (44-о) Народно събрание, следва платформата на БСП, където ясно са очертани предложенията за нови политики в областта на промишлеността и специално за закрила на малките и средните предприятия.

  • Страната се нуждае от нова политика на стратегическо прогнозиране и програмиране на държавно равнище. За нас е важно да приложим активна държавна политика за подкрепа на българските производители, решителни мерки за създаване на български високотехнологичен икономически модел с висока добавена стойност, нови източници на финансиране на малките и средните предприятия.
  • Финансиране на малките и средните предприятия чрез капиталовия пазар:
    • Подкрепа на инициативите на Европейската комисия по създаване на Съюз на капиталовите пазари – опростяване на изискванията за проспектите за малки и средни предприятия, както и инициативите за създаване на европейски фондове за венчър капитал (EuVECA) и особено фондове за социално предприемачество (EuSEF);
    • Създаване на отделен сегмент за малките и средните предприятия на Българската фондова борса, чрез който малки, бързоразвиващи се фирми, без дълга финансова история, да набират капитал чрез опростена процедура, без проспект за публично предлагане и без да имат статут на публични дружества.

„Гадевски“ ООД е едно модерно, автоматизирано предприятия. Внедрени са много иновации, внедрени са високи технологии. Именно такива предприятия дават облика на съвременен Троян – и те са много, а предизборната платформа на БСП ще подкрепи и защити точно тях.

Именно към подкрепата на малки и средни, но амбициозни предприятия, е насочена предизборната платформа на БСП:

  • Създаване на български високотехнологичен икономически модел с висока добавена стойност, нови източници на финансиране на малките и средните предприятия.
  • Създаване на Национален финансов холдинг под управлението на Българска банка за развитие, включващ: Националния гаранционен фонд, Българска агенция за експортно застраховане, фонд „Индустрия“, фонд „Иновации“ и фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“. Допълване ролята на Българската банка за развитие с ясен мандат за стимулиране на експорта на българските предприятия в чужбина. Крайната цел е българските компании да получават на едно място и с минимални бюрократични спънки дялово или кредитно финансиране за своя бизнес, дългови инструменти и застраховка на реализирания износ.
  • Целева подкрепа по цялата „верига на иновациите“: от изследванията през създаването на прототипи и демонстрационни модели до предлагането на пазара.

Младите предприемачи, пълни с енергия и любопитство, са бъдещето на България. Именно тях ще подкрепи Българската социалистическа партия при градежа на законодателството в 45-о Обикновено народно събрание.

Да подкрепим кандидатите на Българската социалистическа партия, 4 април, бюлетина № 4.

И – преференция за д-р Валентина Александрова – преференция 103.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top