В Балканец – тревогите в едно малко селце

В Балканец – тревогите в едно малко селце

Новини, парламентарни избори 2021 0 мнения 247

Още едно дарение на д-р Александрова направи жителите на едно троянско село по-добър.

За възрастните хора в Балканец Пенсионерският клуб е обичано място – място, където да се съберат, да си поприказват, да си спомнят и да помечтаят. От години отоплението му обаче беше  нерешен проблем и дарената камина осигури топлина и комфорт не само на Клуба, а и на кметския кабинет.

За навременния и така необходим дар благодари кметският наместник г-жа Теменужка Зунева.

Д-р Александрова беше чакан гост не само на Пенсионерския клуб, а и на читалището. Добре поддържаната и внимателно подредена библиотека, уютът на най-достъпната българска културна институция са важни както за жителите на Балканец, така и на гостите на селото.

В разговорите на д-р Валентина Александрова, народен представител в 44 Обикновено народно събрание и кандидат от листата на БСП да 45-ия български парламент, се включи и общинският съветник от БСП Васил Радойчевски.

По време на срещите бяха очертани сериозните проблеми на малките кметства и кметски наместничества:

  • необходимост от повече финансови средства, насочени към инфраструктурата на селищата;
  • застаряващо население;
  • труден достъп до медицинска помощ;
  • бремето на множество административни нормативни актове.

И още, и още…

Д-р Александрова все така ще бъде до хората. В бялата престилка в болницата или зад банката в Парламента – това е човек, който винаги ще протегне ръка.

Успех, д-р Александрова!

На 4 април, бюлетина № 4, преференция103!

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top