110 години  НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян

110 години НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян

Новини 0 мнения 447

По случай юбилейните 110 години на Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ на 14 май във фоайето на училището бе открита постоянна експозиция. Изложени бяха шест табла (с текстов и снимков материал), проследяващи в хронология най-важните моменти от развитието на образователната институция – от нейното основаване през далечната 1911 година до днес. Автори на тази историческа сбирка са Христо Костов (възпитаник на НУПИ, сега студент по история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“), Дияна Минева (художник, преподавател по рекламна графика) и Лина Борджиева (писател, преподавател по литература, философия и психология).

Важно място в изложбата е отделено на патрона на училището професор Венко Колев, който е бил дългогодишен преподавател по керамика в Националната художествена академия и е основен автор на учебните програми по специалните дисциплини в НУПИ. Венко Колев е и един от най-известните и талантливи български керамици от нашето минало, чиито творби са национално и световно богатство. На част от неговите произведения е посветено отделно табло в експозицията.

Като специални гости на изложбата присъстваха художниците керамици Николай Йовков и Марияна Личева, които са възпитаници на професора. Те споделиха, че са запомнили завинаги светлия завет на своя учител: „Запази душата си винаги чиста!“ Г-н Йовков и г-жа Личева с умиление и гордост говориха за времето, когато са работили като преподаватели в националното училище, признаха колко много са получили от него като творчески опит, професионално вдъхновение и положителни емоции. Казаха също и колко е важно да се поддържа жива паметта за миналото в съзнанията на младите хора, за да има плодотворна приемственост и продължаване на традициите. Двамата художници са били за известно време и ръководители на творческата образователна институция.

Отделно табло в изложбата е посветено и на всички директори и заместник-директори, като всеки от тях има своя важен и специфичен принос за развитието на училището и неговата артистична характерност. През последните близо пет десетилетия, откакто тази образователна институция е оформила своя модерен специфичен художествен оттенък (като ССХУПИ, СХУПИ, НГПИ и НУПИ „Проф. В. Колев“), ръководна длъжност са заемали художниците Петко Петков, Николай Йовков, Спас Балев, Христо Йонков и Илиян Илиев (който е директорът и в момента). Г-н Илиев разказа пред всички присъстващи ученици, служители и гости за своя 33-годишен опит на преподавател в НУПИ, сподели идеята си, че в началото е смятал да работи в това училище съвсем кратко време, ала се случва така, че целият му педагогически трудов стаж до момента е преминал изцяло в него и това го прави горд и щастлив, ала също и отговорен за съхраняването и продължаването на добрите традиции в образованието, възпитанието и културата.

Специален гост на изложбата бе и д-р Валентина Александрова (депутат от 44-то Народно събрание), с чиято финансова безвъзмездна помощ бяха отпечатани и рамкирани таблата, съхраняващи историята на НУПИ. Д-р Александрова говори за своето възхищение от творците керамици и за техните сръчни ръце, под които излизат красиви предмети. Тя сподели още своето впечатление колко специално място в града заема националното художествено училище, което вдъхновява и чрез талантливите си възпитаници дава една характерна артистична окраска. Д-р Александрова подари на параклиса на училището, носещ името „Свети Спиридон Чудотворец“, красива икона.

Лина Симеонова

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top