Откриване на читалищна изложба в Шипково

Откриване на читалищна изложба в Шипково

Новини 0 мнения 90

През 2022 г. се навършват 120 години от създаването на НЧ „Светлина“ в с. Шипково. То е едно от най-старите на територията на община Троян. В навечерието на това събитие на 22 септември в обновеното фоайе на читалището бе открита изложба „В памет на предците“, разкриваща историята на развитието му.

Отсъствието на официални гости не попречи да се получи мило и приятно тържество. С приветствие към присъстващите се обърна Тихомир Лилов, председател на читалището. Той даде думата на Диана Ивановска, секретар на читалището, да представи изложбата. Ето какво каза тя:

„В днешния специален за нас, българите, ден, в който е обявена независимостта на България, представяме пред вас резултатите от един двугодишен труд.

Изложбата, създадена от нашето читалище, не е случаен акт. Тя е дълго обмислян проект, който има за цел да представи дейността на читалището и хората, работили за неговия просперитет, по един съвременен и всеобхватен начин.

Тя се състои от 11 табла, които проследяват историята на читалищната институция от началото на ХХ век до съвременността. От първата вдъхновяваща реч на учителят Калчо Гайдарски през 1902 година, който се опитвал да приобщи по-будните и интелигентни хора към читалището, до днешното интернет поколение, навлизащо в читалищната среда.

В експозицията са изведени като акценти по-важни моменти от живота на читалище „Светлина“ в село Шипково – строителството и откриването на читалищната сграда през 1960 г., първата театрална постановка на пиесата „Хъшове“ през 1902 г., формирането на читалищната библиотека и ролята на първия библиотекар Тодор Кундевски за усъвършенстване на библиотечното дело.

Не са подминати факти от най-новата история на тази важна читалищна дейност, като включването на читалището през 2009 г. към програмата „Глобални библиотеки“, откриване на библиотечно-информационен център към читалището през 2011 г.

В изложбата подробно е представена и хоровата самодейност чрез различните формации, създадени към читалището: женска певческа група, мъжка вокална група, групата за народни обичаи. Специално място е отделено на индивидуалните изпълнители: Мария Калева, Петко Пелтешки и Веска Ралчевска.

Направена е ретроспекция на годишнините и честванията в читалището, на участията в национални събори и фестивали и наградите, получени от читалищните художествени състави.

Не са подминати духовата музика и танцовите състави, съществували под крилото на читалището.

Кино, лекторска дейност, литературен кръжок, музейна сбирка, работа по проекти, са също активности, които читалището в нашето село е развивало през годините и са представени в експозицията.

Уважение и признателност е отдадена и на спомоществователите, които години наред подкрепят многоаспектната дейност на читалището ни.

Заключителният банер от нашата изложба е посветен на председателите на читалищното настоятелство, които са определяли и посоката на неговото развитие.

Откроени са дългогодишните председатели Иван Попов и Христо Белевски, както и (пред)последният Васко Пелтешки, дългогодишния секретар-библиотекар Митка Инковска, изразена е признателност към самодейците.

Във витрина са показани част от наградите, спечелени от художествените състави към читалището“.

Изложбата е израз на почитта към хората, които са отдали време, знания и талант за просперитета на културната институция и селото. Експозицията е създадена с финансовата подкрепа на Община Троян и професионалната помощ на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства.

С още два спечелени проекта се похвалиха читалищните хора – проект за подмяна на улуците на сградата и проект за обогатяване на библиотечния фонд.

Васил Радойчевски

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top