Среща на общинската администрация с Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Среща на общинската администрация с Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Новини 0 мнения 103

Откриването на „новия мост“ беше чакано събитие, но наистина е само видимата, публичната част.

По-важна за всички нас, жители и гости на община Троян, беше работната среща между местната и централната власт, на която общинска администрация беше домакин.

Арх. Виолета Комитова,  Министър на регионалното развитие и благоустройството, се срещна с кметове от региона, като именно тази среща е важна за бъдещото развитие на региона.

Г-жа Донка Михайлова постави няколко наболели проблема, между които  забавените междинни разплащания от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ по 3 троянски проекта. Това закъснение принуждава общината да се разплаща със собствени средства но, нека отбележим, без това да пречи на нормалното функциониране на институциите.

Друг проблем е  и неяснотата около институционалната отговорност за издаване на разрешение за строеж за изграждането на пешеходен жп прелез върху железопътната линия, разделяща крепостта „Состра“ на две части, което е част от изпълнявания от общината проект за реставрация, експониране и социализация на археологическия комплекс.

Госпожа Комитова изслуша тревогите на общинското ръководство относно  значителното повишаване на първоначално планираните разходи по одобрени вече проекти и увери присъстващите кметове, че закъснението с разплащането ще бъде наваксано.

Госпожа Донка Михайлова с радост чу и още една невероятна новина – новина, дълго чакана от троянци.

След многогодишните усилия на двете общини – Карлово и Троян – Агенция „Пътна инфраструктура“ е заложила в плановете си осигуряването на целогодишна проходимост на Троянския проход.  Очакваме да се  обявят обществена поръчка за избор на фирма за проектиране на снегозащитно съоръжение, като са възможни 3 различни технически решения за избягване на заснежаването  на върха. След проектирането и издаване на разрешително за строеж ще се търси финансиране – от бюджета на МРРБ или при по-висока стойност  чрез европейски средства.

Стар проблем, който се поставя от години от община Троян  и от народните представители от областта, е  проблемът с консолидацията на общинските ВиК дружествата в единни асоциации. Тук решаваща е невъзможността на 6 области, сред които и нашата, да получат достъп до евросредства за ремонт и обновяване на ВиК съоръжения.

Министър Комитова е добре запозната с проблема, тя разказа за  планираните  промени в  Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чрез които да се  отстранят допуснатите грешки по отношение на цените, асоциациите и териториалния обхват на отделните дружества,  които да позволят  достъп на общинските ВиК дружества до нови източници на средства, включително и от Плана за възстановяване и развитие.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top