Зони за отдих в община Троян

Зони за отдих в община Троян

Новини 0 мнения 113

През последните няколко години Община Троян отделя специално внимание на изграждането на зони за отдих в града и близките села, като наред с дейностите по изграждане и обновяване на парковите пространства в кв. „Лъгът“ и пред Информационно-културния център в ход е и поетапното оформление на т. нар. свободна зона за рекреация и отдих – парк „Турлата“.

Мястото е избрано поради непосредствената си близост до централна градска част, наличието на определена инфраструктура, лесната достъпност и близостта до спортни съоръжения – стадион „Чавдар“ и мястото, на което се планира изграждането на нова спортна зала. Проектът е ориентиран към нуждите на семейства с деца и спортуващи и се осъществява по идея на Държавно горско стопанство –Троян, с финансовата подкрепа на Община Троян.

След постигната договореност за наем със собственика на имота – Църковно настоятелство при храм „Света Параскева“, Троян – в рамките на тази и следващата година поетапно ще бъдат реализирани дейностите по създаване на парка.

За организирането на зоната е изготвен идеен проект, който предвижда поставяне на преместваеми детски съоръжения за игра и забавления, поставяне на паркови елементи, засаждане на храсти и подходящи дървесни видове. Ще бъдат обособени три зони – детски кът с къщичка, влакче, гъбки, тролей и т.н.; младежки кът с беседка и пейки; зона за отдих и пикник с необходимите към нея съоръжения.

Върху имотите няма да се извършват строителни дейности. Парковите елементи и детските съоръжения ще бъдат изработени само от естествени материали. Ще бъдат запазени съществуващите дадености – ценните дървесни видове, мостчето, като около тях ще бъде развита зоната за рекреация и отдих.

Площта, която е обект на облагородяване, е около 30 дка и всички дейности се изпълняват от служители на Държавно горско стопанство – Троян. През днешния ден е завършено планираното за тази година озеленяване, като са засадени 72 дървета и 80 храста от 22 различни вида. Изграден е жив плет от 600 габърови фиданки, който, с подходящи грижи, ще разкрие красотата си след няколко години.

Тук е редно да споменем за доброволческата еко-инициатива на деца от СУ „Васил Левски“ – Троян, които са почистили терена от битови отпадъци, преди лесовъдите да започнат облагородяването му.

Очаква се до края на м. май 2022 година да бъде реализиран детският кът, а до края на следващата година – съоръжението за пикници и тържества, с капацитет до 100 души.

Припомняме, че благодарение на доброто сътрудничество между общинска администрация и ДГС – Троян, подобни съоръжения за отдих бяха изградени и на доста други места – „Беклемето“, край водопад „Лопушница“, тийн зоната в града и др.

Из личния профил на Донка Михайлова, кмет на община Троян

Снимки: Руслана Попсавова

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top