Къде ще учат догодина нашите осмокласници

Къде ще учат догодина нашите осмокласници

Новини 0 мнения 35

На проведена онлайн среща бе обсъден държавният План-прием за учебната 2022/2023 година в училищата на територията на общината.

Срещата бе организирана от РУО на МОН – Ловеч, с активното участие на неговия началник Еленко Начев. В обсъждането се включиха директорите на средни училища в община Троян, които предлагат обучение след основно образование; представители на местния бизнес; представители на община Троян; директорът на Бюрото по труда – Троян Ивелина Радевска-Симеонова, както и заместник-областният управител на Ловеч Милко Недялков.

Очаква се през следващата учебна година в община Троян обучението в първи гимназиален етап (от 8 клас) да започне в 9 паралелки, колкото бяха и през миналата година.

Промяна в приема си предлага единствено ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“ – Троян, която вместо нереализираната специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” ще предложи прием за 13 ученици в специалността „Експлоатация на автомобилния транспорт“, която да допълни другата специалност с прием 13 ученици – „Автотранспортна техника“. Традиционно професионалната гимназия ще продължи прием на ученици по професиите „Мебелно производство“ и „Моделиер – технолог на облекло“. Училището предлага обучение в дуална форма.

Средно училище „Св. Климент Охридски“ също предлага професионална паралелка с практическо обучение по професията „Икономист-информатик“ с учебна практика във фирмата TSD SERVICES, както и прием в профил „Математически“ с интензивно изучаване на английски език.

Средно училище „Васил Левски“ – Троян запазва традиционния си прием в профилите „Чужди езици“, „Софтуери и хардуерни науки“ и професионалната паралелка „Организация на хотелиерството“.

Средно училище „Васил Левски“ – с. Черни Осъм отново ще предложи единствената за страната и за целия регион професия „Планински водач“. Професията е защитена и привлича кандидатстващи ученици и от други области.

Г-жа Русенова, заместник-кмет на община Троян, подкрепи направените предложения, съобразени с материалната база и възможностите на училищата и изрази съжаление за неосъществения прием в специалност „Социални дейности“, предвид нарастващата потребност от кадри в социалната сфера, като ще се търси вариант за обезпечаване на служители чрез курсове за преквалификация.

Г-жа Радевска, директор на Бюрото по труда, предложи да се продължи инициативата „Училище и бизнес – ръка за ръка“, като Бюрото по труда да се включи в ролята си на посредник между училищата и предприемачите в региона.

Г-н Милко Недялков оцени високо диалогичността на срещата и балансираните предложения за държавния план–прием в община Троян.

В края на срещата г-н Еленко Начев обобщи, че предлаганият прием е съобразен с изискванията на МОН за ориентиране към STEM-специалности и професионални паралелки и пожела успех в реализацията му.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top