Враг с партиен билет – път за никъде!

Враг с партиен билет – път за никъде!

Мнения, дискусии, Новини 0 мнения 101

Забравете, това е демоде, повече от Инквизицията!

Изпълнителното бюро на БСП, начело с председателя в оставка Корнелия Нинова, предложи „неприсъствен” Пленум на БСП на 29–30 декември т. г., който да изключи „на подпис” члена на Националния съвет на партията Кирил Николаев Добрев. Като „мотиви” са приложени писма от партийни организации, насочени срещу Добрев, както и недоказани твърдения за уронване престижа на партията, на председателката и действия в полза на други политически и корпоративни проекти!?

Убедена съм, че подобно решение е антипартийно, нелогично и вредно за БСП, че противоречи на духа и същината на демократичния вътрешнопартиен живот.

Днес БСП има нужда от единство и консолидация на левите сили в България, а не от възраждане на отживели времето си практики от 40-те и 50-те години на ХХ век. Няма нужда от разправа с „врага с партиен билет“ или изобличаване на „предателите и вредителите“.

Изключването на опонент на председателя в оставка, кандидатирал се срещу нея в пряк избор и класирал се втори, е сигнал, че се нарушават основополагащи принципи на вътрешнопартийната демокрация, диалогичност, другарство и доверие. Актив, с който БСП с право се гордееше през последните десетилетия.

Това е и опасен сигнал, че оттук нататък всеки, изразил несъгласие с ръководството, може да бъде изключен, като за целта ще се намерят необходимите писма от ОПО, сигнали и дори доноси. И ако това ще бъде политика на партията, всеки кариерист би могъл да предостави списък за изключване с 50-100 членове на БСП с мотиви и „противопоставяне” на волята на Нинова.

Изключването от партията е крайна мярка и тежък прецедент, който ще създаде пореден отлив на симпатизанти и членове на БСП. Ще разруши общественото доверие в нея като демократична партия, ще насади страх сред партийните членове и фактически – ще увреди публичната й визия, която сега е „на дъното” с жалките 26 депутати.

Това е особено цинично и опасно, доколкото се прави преди заседанието на Конгреса през януари 2022 г., на което трябва да бъде разгледана и приета оставката на председателя Нинова. Да бъде проведен откровен разговор защо партията бе докарана до незавидното четвърто място по обществено доверие с 10% (4% от българските избиратели!?) и да бъде понесена политическа отговорност за тези срамни провали, които поставят под съмнение не просто ролята на БСП като първостепенна политическа сила, но и самото оцеляване на партията като сериозен политически субект.

Подобно изключване на когото и да е особено опасно, защото тази мярка утре ще бъде приложена тенденциозно към всеки несъгласен с ръководството. Това създава усещането, че председателят в оставка съзнателно търси насаждането на страх в партията и цели служебната си победа на Конгреса и на предстоящия евентуален пряк лидерски избор през 2022 г.

Кирил Добрев има свои положителни и отрицателни черти, свои възходи и падения. Той създаде през 2009 г. Младежкото обединение в БСП, демонстрира стил на поведение и говорене, които мнозина от по-възрастните социалисти не одобряват, но голяма част от младите харесват. Член е на БСП от 25 години, дългогодишен член на Изпълнителното бюро, депутат и заместник на Нинова. На него тя бе поверила най-отговорните партийни дейности – организационните, кадровите, финансовите. Фактът, че днес тя припряно и непремерено иска изключването му, поражда основателни съмнения, че става дума за лична политическа вендета, а не за принципно отношение.

В БСП има стотици дейци, много от тях с голям политически, идеен и организационен принос към партията, които изразяват публично мнение, различно от това на ръководството. Дали Изпълнителното бюро на БСП ще тръгне към съставяне на списъци за политическа репресия спрямо несъгласните!? Така, с изключвания и „отлюспвания“, в политическото небитие си отидоха СДС и редица други партии след 10 ноември 1989 г. Но на 130-годишна идейна, държавностроителна партия подобно поведение съвсем не й приляга!

Мнението ми е, че такива отговорни актове не бива да се решават „на подпис“ и не с „писмени обвинения“ към нарочения за изключване, а с диалог очи в очи, с откровеност и другарски разговор, в който всеки да има право на аргументирана позиция.

Отново повтарям с горест и възмущение: Целта на БСП днес е единение в партията и на левите сили в страната, а не политическа саморазправа. Участието във властта в тези смутни времена съвсем не е индулгенция тежките грешки на ръководството.

Днес БСП има нужда от всеки социалист и ляво мислещ човек, от неговия труд, качества и принос и не може да си позволи да загуби не просто един партиен член, но и неговите последователи, които са предимно млади хора. А в XXI век – века на новите информационни технологии и социалните мрежи – насаждането на страх, на апатия и разделение води единствено до безвремие.

Родината ни се нуждае от възраждането на социалната държава, което е дълг на българските социалисти. А за да изпълнят своят дълг социалистите трябва първо да спасят Българската социалистическа партия – единствената идейна и социална партия на България!

Затова се нуждаем от спешна радикална промяна в стила и методите на партийна работа и ръководство – от върха до всяка низова партийна организация. И тази промяна трябва да започне на предстоящия конгрес през януари и изборите за председател на БСП през 2022 г.

Проф. Светлана Шаренкова

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top