Ново ръководство на Младежката организация на БСП – Троян

Ново ръководство на Младежката организация на БСП – Троян

Младежка организация на БСП - Троян, Новини 0 мнения 153

Днес, 28 април, в Клуба на БСП – Троян се проведе отчетно-изборно събрание на Младежката организация на БСП – Троян.

Събраха се млади социалисти от цялата община, които обсъдиха работата както на общинската организация на БСП като цяло, така и извършеното от нейната младежка секция.

Беше избрано ново ръководство на организацията:

Тодор Илиев Спасов – председател

Христо Стоев Костов – заместник-председател

Виктор Дяков Василев – секретар

В разговорите и обсъжданията младите хора очертаха задачите пред организацията, поставиха си конкретни цели, планираха бъдещата работа.

Гости на събранието бяха Минчо Казанджиев, председател на областната организация на БСП – Ловеч, и Росен Веселинов, председател на общинската организация на БСП – Троян. Г-н Казанджиев пожела успех на новото ръководство и изказа  благодарност на досегашния председател Васил Гадевски за извършената работа.

Новото ръководство на Младежката организация (отляво надясно) – Христо Костов, Тодор Спасов, Виктор Василев
Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top