За бъдещето на Калейца

За бъдещето на Калейца

Избори, Местни избори 2023, Новини 0 мнения 314

На 11 октомври в Клуба на ловците в Калейца Коалиция „БСП за България“ представи своите кандидати за предстоящите местни избори.

Донка Михайлова, която три мандата беше кмет на общината, се включи в срещата виртуално. Тя разказа за свършеното в селото през последния мандат.

За периода 2019–2023 г. за подобряването на инфраструктурата на с. Калейца са вложени 338 663 лв. Изразходените средства са вложени за текущи ремонти на уличната мрежа, ремонти на участъци от общинската пътна мрежа, за ремонт на покрива в читалището.

Ремонтирана е здравната служба в селото, частично е подменена дограмата в кметството, ремонтирани са съоръжения по мостове.

Придобивка не само за жителите и гостите на селото, а и за цялата община е изградената алея за отдих до водопад Скока (Лопушница). Мястото е обичано за отдих и има несъмнен потенциал за развитие като туристически обект.

Ето накратко и цифрите:

Ремонт улици – ул. „Васил Ватев“ – 40 000 лв.

Неотложен ремонт общински път – 55 000 лв.

Текущ ремонт общински път – изрязване храсти, почистване водосток – 6 224 лв.

Ремонт съоръжения по мостове – 5 312 лв.

Ремонт съоръжения/инвентар/ кметство – 125 лв.

Алея за отдих към водопад „Лопушница“ (проект по ПУДООС) – 5 858 лв.

Частична подмяна дограма кметство – 5 619 лв.

Ремонт улици – ул. „Анска“ от № 23 до № 27 – 12 498 лв.

Направа хоризонтална пътна маркировка на общински път – 1 215 лв.

Ремонт на участък от общински път – 49 998 лв.

Ремонт помещение в кметството – 8 282 лв.

Ремонт улици – „Ламар“, „Васил Ватев“, „Селски дол“, „Христо Ботев“ – 49 986 лв.

Ремонт здравна служба – 6 683 лв.

Изкърпване с печматик на общинския път – 4 102 лв.

Ремонт улици – ул. „Дочо Чакъров“ – 60 000 лв.

Текущ ремонт общински път – 23 211 лв.

Ремонт покрив читалище – 4550 лв.

Социалното подпомагане на жителите на общината е приоритет за всяко населено място, но особено за самотните възрастни жители на селата.

46 жители на с. Калейца са потребители на социални услуги в Община Троян: Механизъм лична помощ; Интегрирани здравно-социални услуги; Домашен социален патронаж; Топъл обяд; Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства.

Общо 8 жители на с. Калейца са назначени по общински и национални програми в сферата на социалните дейности на територията на общината.

От общинските фондовете за социално подпомагане са отпуснати общо 9 809,60 лв. на 11 жители на с. Калейца, както следва:

Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян – 3 жители, общ размер на помощта – 4 509,60 лв;.

Еднократна финансова помощ за новородено и/или осиновено дете – 6 жители, общ размер на помощта – 1800 лв.;

Социални помощи по решение на Общински съвет – 2 жители, общ размер на помощта – 3500 лв.

Общината традиционно подпомага културните събития във всяко селище. В Калейца се финансира Празникът на диворастящите гъби и гъбарите, който след първото издание бе преименуван на Празник на гъбите и гъбарите. Съответно помощта през годините се увеличи тройно.

Своята лична програма изложи и Даниела Кръстева, кандидат за кмет на селото от Коалиция „БСП за България“

В програмата си Даниела предвижда следните важни за селото дейности:

  • Подмяна на водопровода и частична реконструкция на улиците „Анска“, „Дочо Чакъров“, „Христо Ботев“.
  • Реконструкция на центъра на селото и на детската площадка.
  • Създаване на Пенсионерски клуб в сградата на Кметството.
  • Подобряване на инфраструктурата на стопанския двор с цел създаване на по-добри условия за работа на местния бизнес.
  • Почистване на речното корито.
  • По-нататъшно облагородяване на района около водопад Скока.
  • Запазване на детската градина.
  • Подмяна на уличното осветление.
  • Ремонт на читалището.
  • Съхраняване на традиционните за селото общоселски празници.

Предизборната платформа на Донка Михайлова за следващия четиригодишен период

представиха Васил Гадевски и Младен Богдански – кандидати за общински съветници и настоящи членове на Общинския съвет.

Конкретно за свършеното и планираното в областта на културата и образованието разказа Розалина Русенова, заместник-кмет на община Троян, кандидат за общински съветник от „БСП за България“.

Но за да може да се превърне Платформата в управленска програма, ще бъде необходимо единодействието между кмет на общината, кметове на населените места, с категоричната подкрепа на голяма, силна и добре подготвена група от общински съветници от „БСП за България“.

Затова – да подкрепим

№ 1!

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top