3aкoн за архива на документите

3aкoн за архива на документите

Новини 0 мнения 112

Нашият народен представител д-р Валентина Александрова (от парламентарната група на БСП за България) активно участва в законотворческата дейност на 44 Обикновено народно събрание.

Д-р Александрова и още 19 народни представители внесоха законопроект за 3aкoн за архива на документите, като водеща комисия по този така важен документ е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Законопроектът предвижда създаването на Институт за национална памет като нова бюджетна структура, която да осъществява достъп, разкриване и съхраняване на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, правоприемник на сега действащата Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, е въпрос на законодателна целесъобразност.

Вече са получени становища от ДКСИ; Министерството на финансите; Становище от Министерство на отбраната, от ДАНС. В становищата се отбелязва:

ДКСИ няма бележки и/или предложения по предоставения законопроект.

Министерството на финансите приема за допустима приложената оценка, че разходите няма да надхвърлят одобряваните с годишните закони за държавния бюджет разходи за функционирането на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия. Препоръчва обмисляне на допълнителна нормативна уредба, която да регламентира прилагането на Закона.

Министерството на отбланата отбелязва положителните страни спрямо сега действащия Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по отношение на съхраняването на архива на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия (ЗДРДОПБГДСРСБНА). Препоръчва да се използват уменията на опитните служители на Държавната агенция „Архиви“ и изразява резерви относно името на новата институция.

В становището си ДАНС смята за удачно текстовете на законопроекта да бъдат оформени като Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и чрез промяна на наименованието на нормативния акт.

По този важен Закон предстои изслушване на ангажираните парламентарни комисии и второ гласуване.

Внесли законопроекта: , Александър Димитров Паунов, Антон Константинов Кутев, Валентина Александрова Найденова, Георги Георгиев Стоилов, Георги Димитров Андреев, Георги Йорданов Йорданов, Георги Янчев Гьоков, Димитър Стоянов Стоянов, Иван Валентинов Иванов, Кольо Йорданов Милев, Корнелия Петрова Нинова, Красимир Христов Янков, Лало Георгиев Кирилов, Любомир Бойков Бонев, Манол Трифонов Генов, Николай Асенов Тишев, Спас Янев Панчев, Таско Михайлов Ерменков, Тодор Байчев Байчев, Цветан Борисов Топчиев.

Пълния текст на законопроекта можете  да изтеглите оттук:

Законопроект-754-01-64

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top