Грижа за диабетиците в общината

Грижа за диабетиците в общината

Местни избори 2019, Новини 0 мнения 87

Всяка болест има своите последици – за болния, за семейството му, за цялото общество.

Диабетът обаче е нещо много различно – нека припомним например, че това е първата неинфекциозна болест, която е обявена за световна заплаха. На 21 декември 2006 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, в която обяви, че светът е заплашен от епидемично разпространение на захарния диабет. В България официално болни от диабет са 9,6% – тоест около една десета от населението!

Радваме се, че община Троян е една от първите общини в България, която осъзна необходимостта от специална грижа за диабетно болните, а Донка Михайлова определи клуб „Диабет“ като една от първите и особено важни срещи на предизборната си кампания.

Заедно с кандидатите за общински съветници Розалина Русенова, д-р Нели Стоянова и Васил Радойчевски г-жа Михайлова говори, че трябва да продължи грижата на Общината за предоставяне за диабетиците на медицински изделия за измерване на кръвната захар, както и витамини, които да позволяват болните сами да прилагат адекватна грижа за здравето си. Гостите  разясниха какви услуги за рехабилитация и консултация, вкл. и за възрастни, ще предоставят Центърът за хора с множествени увреждания и Центърът за хора с умствена изостаналост, за които в момента се готвят предложение за финансиране.

Домакините споделиха, че с нетърпение чакат през третия мандат на Донка Михайлова недостроената поликлиника да бъде превърната в социален комплекс „Проектирането на обекта е към своя край“. Разбира се, гостите приеха това искане като едно добро пожелание.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top