Политиката за развитието на спорта в община Троян – постижения и перспективи

Политиката за развитието на спорта в община Троян – постижения и перспективи

Местни избори 2019, Новини 0 мнения 108

На 16 октомври в  Информационно-културния център кандидатът за трети управленски мандат Донка Михайлова проведе среща-разговор с представители на спортните клубове в Троян на тема: „Политиката за развитието на спорта в община Троян – постижения и перспективи“.

В началото на срещата тя очерта акцентите в нейната „Платформа за Троян“ и визията ѝ за развитието на общината през следващите четири години, като подчерта, че докато в първия ѝ мандат приоритет са били инвестициите в образователната инфраструктура, а във втория – инвестициите в инфраструктурата на културните институции, то в един бъдещ трети мандат акцентът ще бъде поставен върху  инвестициите в спортната инфраструктура. Михайлова припомни още, че отделяните от общинския бюджет средства за финансиране на прояви от спортния календар, за подпомагане на детско-юношеския спорт в клубовете, за финансово стимулиране на спортистите с върхови постижения и техните треньори, за издръжката на спортните бази и подкрепата за децата с изявени спортни дарби ежегодно растат. За изминалия мандат тези средства са били близо 900 000 лв. На срещата тя пое ангажимент финансирането и през  следващите години да продължи да расте.

Най-важното, което предстои през следващата година, е  да се възложи работното проектиране  на Многофункционалната спортна зала, за която в средата на  2019 г. общината проведе конкурс за идеен проект, като паралелно се търсят и различни източници за финансиране на изграждането ѝ. На дневен ред излиза и съвместното финансиране между държавата и общината на ролбана за биатлон, за който КБС „Аякс“ има разработен идеен проект. Представителите на спортните клубове предложиха да се търсят възможности и за предоставянето на някои от по-малко натоварените  спортни бази (като тази на мотополигона например) на различни заинтересовани федерации или институции в областта на спорта за тренировъчни лагери, като по този начин  може да се осмисли по-ефективното  им използване.

Снимки: Васил Радойчевски

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top