Среща на народния представител д-р Валентина Александрова с жителите на Добродан

Среща на народния представител д-р Валентина Александрова с жителите на Добродан

Новини, Общински съветници 0 мнения 265

Днес с жителите на Добродан се срещнаха народният представител от Парламентарна група „БСП за България“ д-р Валентина Александрова и Васил Радойчевски, общински съветник от БСП.

Срещата се проведе в Пенсионерския клуб; бяха поставени много важни проблеми, обсъдиха се възможностите за решаване.

В разговора се включи и кметът на селото Марияна Троанска, която също постави няколко тежки нерешени въпроса.

Кое тревожи доброданци?

Почистването на канали и водни канавки е належащо – натрупването на боклуци пречи на хората, търси се решение.

Опасност за всички е високата скорост, с която автомобилите преминават по улиците. Нарушенията са системни, особено в началото на селото. Решено беше да се направи подписка с искане за поставяне на камери и на легнал полицай. Д-р Александрова и г-жа Троанска разясниха сложността на процедурата, но така или иначе проблемът е много наболял.

Почистването на двата гробищни парка – християнски и мюсюлмански – се извършва с подкрепата на общината, но е необходимо и допълнително изрязване на дървета и храсти.

Няколко улици се нуждаят от спешно изкърпване и асфалтиране – в някои случаи става дума за десетина метра.

Много собственици са установили, че при изготвянето на последния кадастрален план имотите им са се оказали собственост на община Троян и възстановяването на правата им може да се извърши само по съдебен път, със съответните разноски.

Кметът на селото разчита на помощ от общината за по-нататъшни ремонтни дейности на сградата на читалището, както и за изграждане на спортна площадка.

Не е възможно да се реши един стар проблем – възстановяването на унищожения преди години „телен мост“, който даваше възможност на хората да стигат бързо до гарата. Сумата за възстановяване е много голяма, а след това биха били необходими средства и за поддръжката.

Д-р Александрова и г-н Радойчевски поеха ангажимент да положат усилия за решаване на поставените въпроси. При следващата среща те ще съобщят за постигнатите резултати.

Д-р Александрова лично ще финансира някои от нуждите на селото.

Продължават срещите на д-р Александрова и на общинските съветници от БСП с жителите на община Троян.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top