С четири резервни гуми

С четири резервни гуми

Новини, Общински съветници 1 мнениe 221

На последното си заседание, състояло се на 28.01.2021 г., Общински съвет (ОбС) Троян постави своеобразен рекорд, избирайки по предложение на председателя Петко Пенков четирима негови заместници – по един от групите съветници на ГЕРБ, БСП, „Глас народен“ и ДПС. В предходните мандати ОбС Троян обикновено е имал един заместник-председател, а през няколко мандата председателят се е справял със задълженията си без заместник. В предпоследния мандат ОбС имаше двама заместник-председатели.

Правомощията на заместник-председателя са силно ограничени. Той се избира най-вече да води заседанията на ОбС, в случай че поради заболяване или друга важна причина председателят отсъства. За целта обаче е необходимо заместникът да бъде специално упълномощен от председателя. На заседанията на комисиите г-н Пенков ясно заяви, че ако се стигне до такава ситуация, ще упълномощи заместник-председателя от ГЕРБ. Нито един от кандидатите не откликна на призива ми да обясни как възнамерява с ограничените пълномощия, с които ще разполага, да подобри работата на ОбС.

Помолих г-н Пенков да обоснове предложението си за избор на четирима заместник-председатели. Отговорът му ме учуди повече, отколкото големия им брой. Предложението не било негово, а на Председателския съвет, а той бил само вносител. В Председателския съвет влизат председателят на ОбС и председателите на групи съветници. Председателският съвет е консултативен орган, който подпомага председателя в работата му. Председателят на ОбС обаче би трябвало да взема решенията си самостоятелно и не е задължително те винаги да съвпадат с предложенията на Председателски съвет. Тревожи ме тенденцията председателят на ОбС да бъде говорител на Председателския съвет.

Г-н Ангел Балев от „Глас народен“ обоснова избирането на четирима заместник-председатели с по-добро представителство на малките групи общински съветници и подобряване на комуникацията с гражданите на общината. Първата част от тезата е несъстоятелна по отношение на Председателския съвет, защото групите на „Глас народен“ и ДПС предложиха за заместник-председатели председателите на групи. Времето ще покаже как ще се реализира втората част на тезата. Подхвърлям една идея в тази посока. Заместник-председателите, редувайки се, да организират ежеседмични приемни за гражданите.

Всяко разумно управленско решение се основава на здравия разум, а „здрав разум“ е всичко онова, което правим вкъщи или за себе си. Ако имаме бизнес, за функционирането на който е необходим един автомобил, едва ли бихме си купили четири резервни.

Като стана дума за автомобили, те имат четири основни и една резервна гума. В автомобила „ОбС – Троян“ е точно обратното. Пълен напред!

Васил Радойчевски, общински съветник

PS: Изказаното мнение е лично и по никакъв начин не ангажира колегите ми от БСП

Споделете или харесайте

Автор

1 Comment

  1. Пламен Караджов 04.02.2021 г. at 06:48

    Прав е г-н Радойчевски. В болшинството учебни заведения се изучава един предмет, който се нарича “Научна организация на труда”…

Leave a comment

Търси

Back to Top