Законност за възрастните, законност за децата, грижа за всеки човек

Законност за възрастните, законност за децата, грижа за всеки човек

Новини, парламентарни избори, парламентарни избори 2021 0 мнения 144

Лесидрен все още успява да съхрани своето училище и затова разговорът на кандидатите за народни представители от БСП съвсем естествено започнаха с отговорността към младите, към младите семейства, към българското образование.

Ирена Анастасова, водач на листата на БСП в 11 Многомандатен избирателен район представи част от предизборната платформа на социалистите, като акцентира върху някои конкретни социални политики:

 • Обвързване на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години с размера на минималната работна заплата (пример: от 340 лв. на 460 лв. за 2017 г.).
 • Първи стъпки към семейно подоходно облагане. Приспадане до 50 лв. за дете месечно от дължимия данък общ доход на работещите родители.
 • Разширяване обхвата на помощта в началото на учебната година освен за 1-ви клас и за ученици от семейства с ниски доходи от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.

Г-жа Анастасова е дългогодишен училищен директор, член на Комисията по образование и наука в две обикновени народни събрания, а по време на последното, 44-о ОНС – и неин заместник-председател. За Ирена Анастасова проблемите на образованието, на учениците и родителите, са лична кауза.

Тежкият проблем за малките училища, които буквално бяха ликвидирани от действащия в момента Закон за предучилищното и училищното образование, не може да бъде решен с половинчати мерки. Хроничното недофинансиране, невъзможността да се осигурят пълни нормативи на правоспособните учители, трудностите в обхващането на подлежащите на задължително обучение.

Д-р Валентина Александрова, народен представител в 44 Обикновено народно събрание, троянка, отлично познава не само родната Троянска община, а и целия избирателен район. Неведнъж тя се срещаше и с жители на община Угърчин.

На последната среща с хората, млади и стари, от Лесидрен, д-р Александрова разказа своя опит в работата на Парламента, за задачите, които е трябвало да се решат, за проблемите, които е наложително да се поставят.

Основното, с което трябва да се преборим и занапред, е прокарването на лобистки закони, които защитават тесни лични интереси, интереси на отделни личности, на отделни икономически субекти, на групировки – често извън страната.

Разтревожени пенсионери зададоха въпроса за мерките против световната пандемия. Те се тревожат от трудния достъп (все пак Лесидрен е твърде далеч от общинския и много далеч от областния център). Притесняват се за ловешката болница, защото ако се наложи да разчитат на Плевен, нямат шанс да спасят здравето, а може би и живота си.

Засега не се вижда и решение с ваксините. Начинът, по който управляващото мнозинство, буквално в последния ден на своята парламентарна дейност, забрани руската ваксина „Спутник“ е скандално лобистка и показва отказа на определена политическа сила да се погрижи за хората на България.

Из предизборната платформа на Българската социалистическа партия

 • Напълно безплатно, достъпно и навременно медицинско обслужване на здравноосигурените лица.
 • Премахване на скритите форми за допълнително заплащане;
 • Създаване на работещ механизъм за медицинското обслужване на лица, които са в обективна невъзможност да плащат здравноосигурителни вноски.
 • Приемане законови нормативи за подписване на предварителни договори с обучаващите се по медицина по държавна поръчка, които след завършване на образованието и специализацията си да работят в България за период от 50% от времето, платено за обучението им. Същото да важи за обучението на стоматолози, медицинските сестри, акушерки и лаборанти.
 • Лекарствена политика, която чрез непрекъснат контрол върху цените ще гарантира на пациентите достъпа до качествени и безопасни лекарствени средства и медицински изделия. Насърчаване на търговията с качествени генерични лекарствени продукти.
 • Запазване на държавните и общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ в отдалечените и труднодостъпни райони на страната.
 • Разширяване и разкриване на нови звена в градовете с голяма концентрация на население, които да осигуряват покритие и в слабонаселените райони.
 • Промяна на разпределението на бюджета на НЗОК и въвеждане на минимален праг на относителния дял от бюджета на НЗОК за първичната извънболнична помощ (12%). Пренасочване на средства към: извънболничната помощ, профилактиката, майчиното и детското здравеопазване.
 • Разкриване на здравни кабинети в училищата.

В дискусията се включи и ловчалията Минчо Казанджиев, също кандидат от листата на БСП в 11 Многомандатен избирателен район.

На 4 април – бюлетина № 4, преференция № 103 – за д-р Валентина Александрова.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top