Среща с жителите на Угърчин

Среща с жителите на Угърчин

Новини, парламентарни избори 2021 0 мнения 108

Днес в Угърчин трима кандидати за народни представители в 45-о Обикновено народно събрание от 11 МИР представиха предизборната платформа на Българската социалистическа партия.

Водачката на листата Ирена Анастасова, д-р Валентина Александрова и ловчалията Минчо Казанджиев се срещнаха с жители на града.

Ирена Анастасова акцентира върху необходимостта спешно да се преодолеят последиците от предложените и приети с гласовете на ГЕРБ откровено лобистки закони.

Тя разказа и за сериозните проблеми, произтичащи от Закона за предучилищното и училищното образование. „Центърът на българското образование е българският учител, чието самочувствие беше потъпкано“. Анастасова засегна темата за квалификацията на учителите, за ширещата се не просто функционална, а пълна неграмотност, която обхваща повече от една четвърт от младите хора до 27 години.

Наложително е да се преработят изцяло учебните програми, да се промени наредбата за учебниците.

Учителите се включиха активно в дискусията. Те поставиха много болезнени въпроси като „отстраняването“ на възпитанието като задача на образователната система, агресията в училището, нуждата да се подкрепят родителите в грижата за децата.

Д-р Валентина Александрова смята, че бъдещото здравно законодателство трябва да се решат много проблеми на здравеопазването. Акцент бе поставен върху нуждата от точно разписване на дейностите, които извършва неотложната помощ, от регламентирането им не от наредба, а от закон. Трябва да се регламентират ангажиментите на спешната и неотложната медицинска помощ.

Наложително е да се обсъдят проблемите в транспорта. Д-р Александрова показа, че последните промени в Закона за автомобилните превози, които узакониха частните линейки, са ярко доказателство за лобисткия характер на законодателството при управлението на ГЕРБ.

Д-р Александрова смята, че е важно регулярно да се преизчисляват пенсиите, което ще осигури на възрастните хора достоен живот.

На края всички си пожелахме успех на 4 април, с номер 4!

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top