Да опазваме природата – нова инициатива на община Троян

Да опазваме природата – нова инициатива на община Троян

Новини 0 мнения 29

Община Троян вече има Шишеяд!

Нова интересна инициатива на общината – в отговор на националната инициатива

Шишеяд

Ето една наистина полезна и интересна инициатива:

Вече в центъра на Троян можете да видите една огромна метална бутилка, която  обича да „се храни“ с по-малки пластмасови шишета, които задължително трябва да са смачкани. Целта е съоръжението да може да приеме по-голямо количество, което после по-лесно може да бъде рециклирано.

Поставянето на Шишеяда е начин да се обърнем към  проблема със замърсяването в градовете и да Ви приканим заедно да крачим все по-уверено към по-чисто и устойчиво развитие на района! Така всички ние се присъединяваме към  кампанията на сдружение “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!”

Събраното количество пластмаса ще бъде дарено за целите на кампанията и с това да се допринесе за повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране на отпадъците в страната.

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ – е активационна и образователна кампания, съчетаваща:

  • Партньорства с общините за поставяне на креативни инсталации („Шишеяди“), чрез които да се насочи вниманието на хората към нуждата за разделно изхвърляне, както и улесняване на разделното събиране  на бутилки до 3 литра за гражданите.
  • Партньорства с  рециклатори/колекторски фирми, за да се гарантира редовното почистване на монтираните креативни инсталации – Шишеяди;
  • Партньорство с големи организатори на събития, за да ги насочим към организирането на събития без отпадъци и  подсигуряването на разделно събиране по време на събития.
  • Партньорства със секторни асоциации, неправителствени организации и бизнеса.
  • Активиране на общностите чрез организиране на специални събития за разделно почистване на публичните пространства.
  • Застъпничество и традиционни комуникационни дейности.

Повече за инициативата можете да намерите тука.

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top