Интеграцията на мигранти и бежанци – нови възможности за общините и работодателите

Интеграцията на мигранти и бежанци – нови възможности за общините и работодателите

Новини 0 мнения 135

Работен форум „Социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България“

На 8 август в София се проведе работен форум „Социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България“, организиран от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) и Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ). Във форума участие взеха представители на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, Министерство на вътрешните работи – Дирекция „Международни проекти“, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Български червен кръст, Район „Витоша“ – Столична община, Район „Средец“ – Столична община, Район „Оборище“ – Столична община, Община Русе, „Каритас България“, Съвет на жените бежанки в България и др.

Въпреки информацията, която непрекъснато получаваме от медиите, обикновено рядко се замисляме върху разликите в статута на различните групи чужденци, които временно или постоянно се оказват на територията на България – бежанци, получили международна закрила, получили временна закрила. На срещата в София от 8 август вниманието на участниците беше насочено именно към получилите международна закрила , която включва статут на бежанец и хуманитарен статут и се предоставят с решение на председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Основната задача на форума беше да се представят различни страни на включването на лицата, получили международна закрила в България, като специален акцент се постави върху ролята на местната власт. Представени бяха юридическите процедури, през които трябва да преминат кандидатстващите за международна закрила; посочиха се грижите по отношение на образованието, здравеопазването и социалната интеграция.

Срещата беше открита от Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците. Г-жа Тошева проследи пътя на ДАБ през годините, отбеляза решаващата роля на Върховния комисариат на бежанците, който подпомогна и продължава да подпомага обучението на хората, ангажирани в различни институции.

Неоценима е помощта на Българския червен кръст – най-старата и най-авторитетна неправителствена организация в България, част от международното движение на Червения кръст, но също и на други неправителствени организации, между които „Каритас България“.

Каква е актуалната информация за бежанците в България? Основните проблеми можете да проследите в презентацията на г-жа Мариана Тошева – тук:

https://navigator.refugee-integration.bg/(отваря се в нов раздел)

https://docs.google.com/presentation/d/19g4aSpNUnn_BNblcpjitScLoKQbuhpuwIqxuWM8nHtA/edit?usp=sharing

Държавната агенция за бежанците поддържа и великолепна база данни за бежанците и за получилите международна или временна закрила. За любознателните препоръчвам „Навигатора за статистическа информация“:

https://navigator.refugee-integration.bg/

Много подробна и интересна информация представи Мария Нецова – Директор на дирекция „Социална дейност и адаптация“ на ДАБ при МС.

Кои бяха акцентите от нейното представяне?

„Нашата задача е да създадем условия за достоен живот на хората, дошли в България като бежанци и получили международна или временна защита.

Всички институции в България, местната власт, както и неправителственият сектор, трябва да се обединим, за да получим реални резултати. Независимо дали става дума за трайно установяване в България или за „временно спиране“ – това са хора, които трябва да получат нашата грижа и подкрепа.

Нека не забравяме, че Върховният комисариат за бежанците подкрепя и ще подкрепя нашите усилия.

Днес най-важна е съвместната работа с общините и с работодателите, за да може мигрантите да имат достъп до социално-икономическия живот на страната. Общините ще помогнат мигрантите и особено децата да получат нужното образование; частният сектор ще поеме новата работна ръка.

Мигрантите са един резерв за работна ръка, а пазарът на труда може да получи помощ и подкрепа.

Интеграцията не е просто включване на чужденците в живота на нашата страна. Това е и един сложен социален процес. Чужденците могат да обогатят една страна, до допълнят нейната култура“.

В този процес на включване на бежанци и мигранти в социалния живот както на отделната страна, така и на Европейския съюз като цяло, огромна е ролата на институциите. Форумът чу кратките експозета на

Виктория Кирилова, представител на Министерството на образованието и науката

Вече са проведени обучения с учители по български език, които трябва да преподават на деца, които не владеят български език.

Можете да изтеглите и учебни помагала по български език като чужд за начален етап:

Учебно помагало по български език като чужд за начален етап – А1 и А2 – 1 част

Учебно помагало по български език като чужд за начален етап – А1 и А2 – 2 част

Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев от Министерството на здравеопазването

разказа за здравния статус на бежанците и мигрантите в България. Специален акцент беше поставен върху здравния статус на настанените в бежанските центрове – обществото не е запознато с факта, че всъщност повечето от тези хора са получили всички необходими имунизации.

Кина Събева, председател на Българския съвет за бежанци и мигранти, обърна внимание на нещо много важно:

Новата инициатива на Върховния комисариат за бежанците е да се сключват меморандуми за адаптиране и интегриране на бежанците директно с общините. Това, простичко казано, е една възможност за бежанците да се интегрират в живота на общината, а работодателите да получат подходяща работна ръка. Отделни общини сключват подобни договори, за което получават директно финансиране. Всъщност става дума за една немалка сума от 7000 евро на лице, настанено на територията на общината, която общината получава директно и може да ползва така, както намери за добре. Не са необходими никакви разходооправдателни документи, няма изискване как да се използват средствата. С тази пари може да се организират езикови курсове, квалификации, да се платят режийни. Разбира се, може да се подобри и местната инфраструктура.

До момента няколко общини са се възползвали от подобно финансиране.

Надежда Бобчева (заместник-кмет на район Оборище – Столична община, Зейнеп Ахмедова (главен експерт, отдел „Обществено здраве“ – община Русе) и Милена Маджирска (началник-отдел на отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика“) показаха добри практики на местната власт за интегриране на мигранти, като обърнаха внимание, че техните проекти имат устойчиви резултати, доколкото изградената и подобрена инфраструктура остава като материален актив за общината, дори мигрантите да се преместят в друга страна от Европейския съюз.

Ето и пример за една добра практика – в Русе:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSKg1S7E5bjI8V0dFGW7wPg7omGMWbylxXF2DHFUyDucv2gMZhF0SeEZegDFaZiHmpvN-DSdTvjcF5e/embed?start=false&loop=false&delayms=3000

Вероятно именно тази възможност може да се използва и от общините на територията на област Ловеч. С механизмите за финансиране на проекти за интеграция на лицата, получили международна закрила в България, можете да се запознаете тук:

https://docs.google.com/presentation/d/1IyJ9T8VoV2dnP3mSEDfE7rVNU2bHQlz2KgSRkKTDEGY/edit?usp=sharing

Представител на община Троян във форума беше Ангелина Иванова.

Приложения

Накратко – за дейността на

Бежанско-мигрантската служба, организирана от Българския червен кръст:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSrZoALV9Y_XnPHkk-ilomZqPqjB0-0tb5Fq0L7JG8_w74gU5NvI2ie55Rq6ypCI0VxSzgIETGEmTTC/embed?start=false&loop=false&delayms=3000

и за ролята на

Държавната агенция за бежанците за първоначалната адаптация на лицата, получили международна закрила в България

https://docs.google.com/presentation/d/1HBjQ6kCy87ODInc_7Xf_Q_T1IW4HauuD5gm9f3otKWU/edit?usp=drive_link

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top