Ангажименти на кандидатите за народни представители за 45-то Народно събрание от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ към гражданите на Ловешка област

Ангажименти на кандидатите за народни представители за 45-то Народно събрание от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ към гражданите на Ловешка област

Новини, парламентарни избори 2021 0 мнения 115

Ние, кандидатите за народни представители в 45-то Народно събрание от коалиция „БСП за България“ си поставяме за цел подкрепа за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на област Ловеч, чрез подобряване на конкурентноспособността и използване на местния потенциал в условия на устойчиво и балансирано развитие на районите.

Това ще постигнем чрез:

  • Създаване законови предпоставки за подобряване на демографската характеристика на различните райони в страната, в това число и на Ловешка област, мерки за забавяне на външната и вътрешната миграция и намаляване на загубите от работна ръка и висококвалифицирани специалисти.
  • Ще работим за промяна в регионалната политика на страната, насочена към ограничаване на регионалните диспропорции. Поемаме ангажимента да предложим в държавния бюджет целево финансиране на проекти за Северозападен район, в който се намира Ловешка област. Ще настояваме за преференции в програмите с европейско финансиране за общините от Северозападен район за планиране.
  • Създаване законови предпоставки за подобряване на демографската характеристика на различните райони в страната, в това число и на Ловешка област, мерки за забавяне на външната и вътрешната миграция и намаляване на загубите от работна ръка и висококвалифицирани специалисти.
  • Ще работим за промяна в регионалната политика на страната, насочена към ограничаване на регионалните диспропорции. Поемаме ангажимента да предложим в държавния бюджет целево финансиране на проекти за Северозападен район, в който се намира Ловешка област. Ще настояваме за преференции в програмите с европейско финансиране за общините от Северозападен район за планиране.
Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top