БСП Троян – удовлетворена от резултатите от местните избори

БСП Троян – удовлетворена от резултатите от местните избори

Новини 0 мнения 41

На 16 декември се проведе пленум на Общинската организация на БСП – Троян.

В дневния ред беше включена само една точка – отчитане и анализ на местните избори, проведени на 29 октомври 2023 година.

Председателят на общинската организация Росен Веселинов прочете обстоен анализ на постигнатите резултати, в който преди всичко отбеляза, че БСП – Троян постигна всички заложени цели на предизборната кампания.

Донка Михайлова

бе преизбрана за кмет на общината още на първи тур, което даде началото на нейния четвърти управленски мандат (8307 гласа или 77,15% от действителните гласове).

Групата на общинските съветници на БСП

 е най-голямата в Общинския съвет на Троян – 10 души (подкрепа от 32,8%).

Kметове на кметства

             БСП е с най-много кметове – 8 кандидати от БСП и един  независим с подкрепата на БСП:

Балканец: Станимир Стойков (БСП – 88,30% – първи тур)

Белиш: Мирчо Мирчев (БСП – 86,27% – първи тур)

Врабево: Мария Михова (независима – 65,98% – първи тур)

Голяма Желязна: Виолета Стоянова (БСП – 68,21% – втори тур)

Гумощник: Искра Ковачева (БСП – 96,55% – първи тур)

Дебнево: Аксел Заимов (БСП – 52,68% – първи тур)

Дълбок дол: Дилян Дамянов (БСП – 92,38% – първи тур)

Калейца: Даниела Кръстева (БСП – 77,62% – първи тур)

Ломец: Димитринка Стойнова (БСП – 51,27% – втори тур)

Резултатите в общината обаче не променят печалния факт, че резултатите на Българската социалистическа партия както в страната като цяло, така и в област Ловеч са крайно неудовлетворителни.

Анализът на националните резултати бяха обект на много и различни анализи, надяваме се да последват дълбоки и сериозни промени както в политиката на партията като цяло, така и в поведението и решенията на  самото ръководство.

За Общинската организация обаче е важно да се направи задълбочен анализ на работата на областното ръководство на БСП.

Очевидно е необходима много работа, за да се преодолеят крайно неудовлетворителните резултати. В две от общините БСП не е успяла да осигури дори един общински съветник, а във всички останали (без Троян) броят на общинските съветници е намалял: в Летница от 10 на 8; в Ловеч от 8 на 5; в Тетевен от 3 на 2; в Угърчин от 6 на 3.

Общинската организация смята, че е наложително  областното ръководство на БСП да потърси промени в работата на цялата областна организация на БСП. Добро начало за промяната е изискването към Националния съвет водачът на листата да се определя от местните организации, а представителите на областта както в Парламента, така и в Националния съвет да поддържат непрекъснат контакт с общинските и първичните организации и с избирателите.

Росен Веселинов даде думата и на Донка Михайлова, старият нов кмет на общината.

Донка Михайлова

благодари на всички, които се включиха в предизборната кампания. На предизборния щаб, на кандидатите за общински съветници и кметове на кметства, както и на Изпълнителното бюро на общинската организация. Активната работа в селата и в градските квартали даде възможност на всички жители на общината не само да се запознаят с предизборната платформа на кандидата на БСП за кмет на общината, но и да оценят необходимостта да продължи работата на досегашния общински екип.

Бяха припомнени няколко основни момента от предизборната платформа на БСП – Троян, които ще са стожери и в кметската програма за следващия мандат.

Изказванията на членовете на пленума бяха свързани главно с подготовката за бъдещите избори.

Делян Джиговски

Необходимо е да се преодолеят грешките в работата на секционните комисии. Огромният брой невалидни бюлетини са свързани основно с избора на преференции, но сериозен проблем е също попълването на протоколите. Грешки се допълват при прехвърляне на данните от чернова към белова. Вероятно трябва да се помисли за специална подготовка на секретарите на комисии.

Владимир Хаджийски

Като водач на групата общински съветници на БСП, трябва да си дадем сметка защо успяхме и да го приложим и на следващите избори, които ни очакват.

Успехите в управлението в продължение на 3 мандата определиха и успеха в последните местни избори – предизборната програма на предните избори беше изпълнена на почти 80%.

В предизборната програма на тези, последните избори, бяха поставени ясни и финансово обезпечени цели.

Листата от кандидати за общински съветници беше балансирана и включваше добри специалисти в различни области.

Отлично присъствие в социалните мрежи.

Николай Малчев

Той поздрави екипа от кмет на общината, общински съветници и кметове на кметства,

като  сподели, че е повярвал   в успеха, когато е видял премереното и спокойно представяне на кандидатите при откриването на предизборната кампания.

Цонка Карадочева

Доайенът на пленума на троянската общинската   организация на БСП направи кратко, но вълнуващо изказване. Тя поздрави всички с успеха на последните местни избори и сподели радостта си, че най-сетне, след толкова години, Българската социалистическа партия е така успешна в община Троян – кмет на общината, най-голяма група общински съветници, най-много кметове на кметства.

За съжаление, за пръв път общинска конференция не беше уважена от поканените гости. Въпреки специалната покана на председателя на Общинската организация, на поканата не се отзоваха:

Ирена Анастасова, народен представител на БСП – Коалиция за България от 13 МИР, която по време на предизборната кампания за парламентарните избори през април получи активната подкрепа на общинската ни организация, а в предизборната кампания за местните избори дойде веднъж и то  в последния ден, деня за размисъл…

Гергана Алексова, отговорник за област Ловеч от Националния съвет на БСП.

Минчо Казанджиев, председател на Областната организация на БСП – Ловеч.

Ивелина Ангелова, областен координатор на БСП – Ловеч.

БСП Троян

Снимки: Руслана Попсавова  – Троян експрес

Споделете или харесайте

Автор

Leave a comment

Търси

Back to Top